woda

Woda jest ważnym zasobem, z którego korzystamy w niemal każdej dziedzinie życia codziennego. Ten surowiec może wydawać się dostępny, ale na całym świecie, a nawet w niektórych częściach Polski, jest coraz bardziej deficytowy. Nie tylko ludzie polegają na wodzie, jest ona również ważna dla przetrwania wszystkich innych żywych istot i siedlisk. Dlatego wystarczająca ilość czystej wody jest niezbędna dla zdrowia ludzi i środowiska. Odpowiednie zarządzanie wodą ma na celu rozwijanie świadomości na temat oszczędzania wody i tego, jak skutecznie zarządzać tym ważnym zasobem w naszych szkołach i w domu.

Systemy zbierania wody deszczowej dla szkół są świetne do edukowania dzieci o korzyściach płynących z ochrony naszych zasobów naturalnych. Pozwalają zaoszczędzić pieniądze, ponieważ nie marnują wody, a także pomagają zachęcić następne pokolenie do przyjęcia postawy odpowiedzialnej za środowisko. Dzięki niskoenergetycznym pompom i sterownikom, nie ma żadnych negatywnych stron stosowania systemu wody deszczowej w szkole.

Rozmiary zbiorników, rodzaje filtrów i stosowanych pomp zależą od projektu i wielkości szkoły, uczelni lub uniwersytetu. Zapotrzebowanie zwykle wzrasta w porze lunchu i przerw, więc aby ograniczyć liczbę uruchomień pomp, stosuje się zbiornik wyrównawczy lub zbiornik zerowy, o ile pozwala na to projekt budynku.

Ogrody deszczowe tworzone w gruncie lub pojemnikach, zasilane wodami opadowymi z rynien zbierających deszczówkę, to doskonałe rozwiązanie. Jeśli jednak na terenie przyszkolnym istnieje obniżenie lub zagłębienie terenu, ogród deszczowy można wykonać właśnie tam i można to zrobić z aktywną pomocą uczniów. Z jednej strony zyskamy nową, ciekawą formę zieleni i zwiększymy powierzchnię biologicznie czynną, która będzie mogła służyć w celach edukacyjnych, z drugiej będziemy retencjonować i oczyszczać wodę opadową i roztopową. Powierzchnia ogrodu deszczowego powinna być równa 4–6% powierzchni, z której spływa lub odprowadzana jest do niej woda.

Wybierając rośliny do nasadzeń w ogrodach deszczowych, należy kierować się ich wymaganiami siedliskowymi. Zaleca się wykorzystanie gatunków rodzimych, charakterystycznych dla mokrych łąk i brzegów rzek, odpornych na zmienne warunki w postaci naprzemiennych okresów zalewania i suszy. W przypadku rozwiązań utrzymujących stałe wypełnienie wodą, do obsadzeń wykorzystujemy także roślinność hydrofitową.

Listę rekomendowanych gatunków rodzimych znajdziesz tu: Poradnik_bioroznorodnosc A5.indd (plgbc.org.pl)

Woda jest cennym zasobem. Kiedy widzimy zdjęcia powodzi w całym kraju i na całym świecie, trudno uwierzyć, że do 2050 roku w Polsce może zabraknąć wody, ponieważ nie mamy infrastruktury do magazynowania wody z mokrych zim, aby wspierać bardziej suche lata.

Wykorzystywanie wody w bardziej efektywny sposób zdeterminuje zachowania, które mogą zmienić nasz przyszły stosunek do wody, skutkując mniejszą ilością marnowanej wody i niższymi rachunkami za nią. Działania na rzecz oszczędnego gospodarowania wodą są również korzystne dla środowiska i pozwalają szkołom jak najlepiej wykorzystać posiadany budżet.