Eksperci PLGBC

Opracowanie: Magdalena Wojtas, PLGBC
Korekta: Marta Szczepanik, PLGBC

Konsultacje w ramach grupy roboczej ZIELONE SZKOŁY PLGBC:

Iwona Kastunowicz
Katarzyna Minkiewicz, Atlas Ward
Klaudia Pirańska, Sweco Polska
Maciej Lewandowski, Grupa 5 Architekci
Monika Kropiwnicka, KOBOdesign
Aleksandra Szurlej , TACTUS
Paweł Trusiewicz, HC Center
Romuald Wilk, Knauf Ceiling Solutions
Paulina Włodek , WSP Polska